Wydarzenia

03.11.2014

I kolejne artykuły Onetu, odnoszące się do kosztów budowania i problematyki zadłużenia.

http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/mieszkania/cuda-na-rynku-czyli-urzednicy-rozdaja-pieniadze,5662911,magazyn-detal.html

http://biznes.onet.pl/jest-sposob-na-nizsze-rachunki-za-ogrzewanie,18490,5662907,1,news-detal


 

02.11.2014

Ile lat trzeba pracować na własne mieszkanie? Ciekawy artykuł na Onecie.

http://biznes.pl/magazyny/nieruchomosci/,5662788,17502599,foto-detal.html

 


04.10.2014

Z dniem 04.10.2014 w Budownictwo Modułowe Sp. z o.o. zakończono etap przeprowadzenia zamówień w trybie zamówień konkurencyjnych (ogłoszenia z dnia 17.09.2014).  Wyłoniono wykonawców obydwu zamówień, w dniu 02.10.2014 odbyło się zebranie robocze pierwszego z zespołów projektowych. Planowany termin zakończenia prac projektowych – do dnia 31.12.2014r.


 

03.10.2014, 09:46   BIZNES

Innowacje przyśpieszą wzrost gospodarczy w Polsce

Zdjęcie 2
FOTO: Zdjęcie 2

Kluczem do gospodarczego sukcesu Polski jest odpowiedzialne, zorientowane na wdrożenia wykorzystanie środków na innowacje, a efektywna współpraca administracji, biznesu i nauki pozwoli na wprowadzenie rozwiązań przyśpieszających wzrost innowacyjności gospodarki. Między innymi takie wnioski płyną z dyskusji polskich i zagranicznych ekspertów podczas konferencji „Innowacyjna Europa. Przyszłość współpracy nauki i biznesu”.

Na wsparcie innowacyjnych projektów, które w najbliższych latach mają zwiększać konkurencyjność polskiej gospodarki przedsiębiorcy i naukowcy, mogą otrzymać do 2020 roku nawet 15 mld euro. Jak jednak podkreśla zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Leszek Grabarczyk, nie wystarczy jedynie zwiększać nakładów na B+R w Polsce. „Pieniądz jest ważny, ale nie wystarczy. Trzeba w Polsce wykształcić, a częściowo także importować do Polski kompetencje, wiedzę i powiązania światowe, które wepchną naszą gospodarkę na trajektorię szybkiego wzrostu” – mówi Grabarczyk.

Poprawa efektywności współpracy administracji, biznesu i nauki w nowej perspektywie finansowej UE jest jednym z priorytetów i głównych celów działań NCBR, które pełni funkcję pomostu łączącego te środowiska. Polska należy do europejskich liderów w dynamice wzrostu nakładów publicznych na prace badawczo-rozwojowe, a dzięki rosnącemu zaangażowaniu przedsiębiorców systematycznie zwiększa się udział nakładów na B+R w PKB. W 2011 roku stanowiły one 0,77 proc., a prognoza na rok 2014 to 1 proc. PKB. Dla wzrostu innowacyjności gospodarki konieczne jest jednak mocniejsze zaangażowanie sektora prywatnego, który w największym stopniu odpowiada za wdrożenia. Choć polskie firmy coraz chętniej inwestują w B+R, nie jest to jeszcze zadowalający poziom. Sytuacja ulega jednak systematycznej poprawie. Wynika to z faktu, że coraz więcej polskich firm postrzega innowacje jako jedyną możliwość utrzymania lub zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to w szczególności firm, które wchodzą na rynki zagraniczne.

„W nowej perspektywie finansowej gros środków trafi do przedsiębiorców, a jednocześnie nieporównywalnie zwiększy się ich rola w wyznaczaniu kierunków prac badawczo-rozwojowych – zaznacza Leszek Grabarczyk. – Na wsparcie B+R realizowane przez przedsiębiorstwa lub przez nie ukierunkowane NCBR przeznacza ok. 4,5 mld euro w najbliższych 5-6 latach. To, czy dokonamy przełomu, czy Polska wpadnie w pułapkę średniego rozwoju zależeć będzie od jakości i efektywności współpracy biznesu i nauki. Z tego względu będziemy wspierać jedynie najlepsze, kończące się komercjalizacją B+R projekty” – podkreśla dyrektor Grabarczyk.

Konferencja „Innowacyjna Europa”, której partnerem merytorycznym było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, była oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Forum Nowych Idei. W gronie jej prelegentów znaleźli się eksperci od innowacji i finansowania B+R z całego świata, m.in.: Julie Meyer (CEO Ariadne Capital), prof. Piotr Moncarz (Stanford University), Dipanjan Nag (CEO i Prezes firmy IP Shakti LLC), Jeff Skinner (London Business School) oraz prof. Wiesław L. Nowiński (Agency for Science, Technology and Research, Singapur). Organizatorami konferencji były firmy Intel i PwC.

KONTAKT:

Kamil Melcer

Koordynator Zespołu Prasowego NCBR

tel. kom. +48 724 583 536

źródło: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/15877,,innowacje-przyspiesza-wzrost-gospodarczy-w-polsce


25.09.2014

Z uwagi na fakt nie wyłonienia wykonawcy projektu: „Opracowania konstrukcji Q-Modułów ze zbrojeniem żelbetowo – kompozytowym”, podjęto decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 02.10.2014 do godz. 16. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


 

25.09.2014

Nowy Członek Klastra Budownictwa Modułowego – Podnosimy.pl.

Dźwigi, podnośniki, ładowarki.. bardzo potrzebne na każdym etapie. Serdecznie witamy :)

 


 

21.09.2014

Treść zapytania do ogłoszenia z dnia 18.09.2014 (otrzymane drogą e-mail w dniu 20.09.2014.

Szanowni Państwo,

 W nawiązaniu do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Opracowanie konstrukcji Q-modułów ze zbrojeniem żelbetowo – kompozytowym” zwracam się z następującymi pytaniami:

 1. Czy Zamawiający ma określone wymiary Q-modułów (szerokość x wysokość x długość). Jeżeli tak prosimy o ich podanie.

2. W tekście ogłoszenia pojawia się kwestia aprobaty technicznej. Czy przedmiotem zamówienia jest uzyskanie aprobaty technicznej dla Q-modułów?

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1: Wymiary nowych (projektowanych) Q-Moduł zostaną ostatecznie określone w wyniku planowanych prac projektowych i konsultacji pomiędzy konstruktorami formy, a konstruktorami Q-Moduł. Wymiary Q-Moduł determinowane są przez wymiary rdzenia formy, które określono wstępnie w ogłoszeniu przetargowym na: szerokość 3500 mm do 4000 mm, długość 6000 mm do 9000 mm, wysokość I 2750mm, wysokość II 3150 mm. Proszę zwrócić uwagę, że przewidziano dwie wysokości Q-Moduł (założono produkcję w dwóch typach wysokości). Zwracamy również uwagę na zastrzeżenie, że długość Q-Moduł winna być równa dwukrotnej jego szerokości.

Ad 2: Przedmiotem zamówienia nie jest uzyskanie aprobaty technicznej dla Q-Moduł. W ogłoszeniu sformułowanie dot. aprobaty technicznej odnosi się do zbrojeniowych prętów kompozytowych, które takową posiadają.

Dziękujemy za zapytanie i zapraszamy do składania ofert.


 

Z dniem 20.09.2014 w ramach Klastra Budownictwa Modułowego rozpoczęto przygotowania do nowego projektu badawczo-rozwojowego pt. Wykorzystania innowacyjnych rozwiązań kontrolno-pomiarowych w celu racjonalizacji gospodarowania zasobami energetycznymi budynku z jednoczesną integracją z Odnawialnymi Źródłami Energii. Członków KBM zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się do Koordynatora.


Ogłoszenie z dnia 17.09.2014r.

Ogłoszenie moduł   pdf                      Specyfikacja moduł  pdf

 

 


 

Ogłoszenie z dnia 17.09.2014r.

Ogłoszenie Forma  pdf                             Specyfikacja Forma pdf

 

 


 

 

Sprawozdanie z udziału w Targach Nauki i Kooperacji 2014.

Podczas tych targów nawiązaliśmy nowe kontakty z potencjalnymi klientami oraz kontakty biznesowe. Klaster Budownictwa Modułowego powiększył się o firmy IDC Budownictwo, EMEA Gateway, Pebart Polska., Duel. W powiększonym gronie podjęto decyzję o rozpoczęciu wspólnych prac zmierzających do połączenia różnych technologii i utworzenia nowych produktów. Nawiązano również kontakty z dwiema jednostkami badawczo-rozwojowymi, planując wspólne przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim za okazane nam zainteresowanie i życzliwość, zapraszamy do współpracy.

Jarosław Wiśniewski

DSC_4991 .

 

Spotkajcie nas na Targach Nauki i Kooperacji!                                                                           

II edycja Targów Nauki i Kooperacji odbędzie się na Stadionie Narodowym w dniach 9-10 września 2014 roku.

Targi Nauki i Kooperacji to wydarzenie, którego celem jest stworzenie platformy komunikacji i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami i przedstawicielami nauki prowadzącymi działalność innowacyjną. Uczestnicy Targów mają możliwość zwiększenia wiedzy na temat możliwości rozwoju ich potencjału poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie innowacji.

Targom towarzyszy bezpłatna konferencja „Wykorzystaj swoją kreatywność: generowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych”. Pierwszego dnia zostaną omówione zagadnienia kooperacji różnych podmiotów oraz wynikających z niej pozytywnych efektów dla uczestników. Natomiast drugi dzień konferencji zostanie poświęcony problematyce generowania i wdrażania innowacji. Celem konferencji jest zwiększenie świadomości na temat innowacyjnych rozwiązań nauki oraz ich roli w rozwoju przedsiębiorstw, a także metod podnoszenia konkurencyjności na rynku poprzez wdrażanie innowacji.
Zarejestruj się na bezpłatną konferencję:  http://msodi.mazovia.pl/targi/o-konferencji-formularz.html

Więcej informacji o Targach Nauki i Kooperacji i konferencji „Wykorzystaj swoją kreatywność: generowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych” na: www.msodi.mazovia.pl/targi

 


 

ZŁOTY MEDAL NA II TARGACH OFFICE FAIR

nagroda W dniach 18 – 19 września 2013 roku w Warszawie
odbyły się
II Targi OFFICE FAIR na których zdobyliśmyzłoty medal
za najlepszy produkt „Q-moduł”
DSCF1772_filtered1a SAM_4092_1a  SAM_4093_1a
 SAM_4083_filtered1  SAM_4075_filtered1a  DSCF1790_filtered1a
 DSCF1783_filtered1a  DSCF1813_filtered1aa

 


ZŁOTY MEDAL XX TARGÓW BUDOWNICTWA

 

nagroda W dniach od 1 do 3 marca 2013 roku w Łodzi odbyły się XX Targi Budowlane INTERBUD 2013 na których PEPEBE WŁOCŁAWEK zdobył złoty medal za prefabrykowany budynek mieszkalny.  Komisja konkursowa jak i zwiedzający podkreślali innowacyjność rozwiązania, funkcjonalność, konkurencyjność  i jakość wykończenia.
budynek  2wnętrze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>